Overschrijven Kenteken

Overschrijven kenteken: wat is nodig

Het overschrijven kenteken, na aankopen van een voertuig of aanhangwagen is een noodzakelijke activiteit. Voorafgaand aan het overschrijven kenteken is het nodig aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient degene op wiens naam het kenteken gezet gaat worden dat persoonlijk te doen, minimaal 18 jaar te zijn en woonachtig te zijn in Nederland. Het motorvoertuig (of aanhangwagen) dient toegelaten te zijn tot de openbare weg, eenvoudig te controleren door te checken of het voertuig van GAIK-kentekenplaten is voorzien. Deze zijn in de meeste gevallen al gemonteerd. In een bijzonder geval kan zich de situatie voordoen dat de kentekenplaten niet aanwezig zijn. De verkoper van het voertuig is in dat geval verplicht zorg te dragen voor kentekenplaten en de bijbehorende documenten. Let hier op en zorg dat dit in orde is voor u het voertuig op naam wil laten zetten tot overschrijven kenteken wil overgaan. Het voertuig dient APK gekeurd te zijn, en eveneens noodzakelijk is een WA-verzekering. De koper is hiervoor verantwoordelijk, en veel verzekeringsmaatschappijen accepteren een telefonische aanvraag. Met het overschrijvingsbewijs is meteen aangifte gedaan voor de wegenbelasting en de bekende acceptgiro verschijnt automatisch in uw brievenbus, aangifte doen is dus niet meer nodig.

 

Het overschrijven kenteken vereist een geldig legitimatiebewijs, een tenaamstellingsbewijs, en een overschrijvingsbewijs (het kentekenbewijs).

Als legitimatiebewijs bij het overschrijven kenteken voldoet een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), niet ouder dan 3 maanden. Ook voldoet een geldig Nederlands rijbewijs. Daarnaast zijn er nog een aantal documenten waarmee overschrijven kenteken mogelijk is. Voor een overzicht zie de website van de RDW.
Het kentekenbewijs bestond tot 2004 uit drie delen (deel I, II en III) waarvan deel uitmaakten Deel I (voertuiggegevens), het tenaamstellingsbewijs (deel II) en het overschrijvingsbewijs (kopie deel III). Na 1 juli 2004 is dat gewijzigd in twee delen. Deel I bevat voertuiggegevens (IA) en tenaamstelling (IB), Deel II is het overschrijvingsbewijs dat slechts nodig is bij veranderen van eigenaar van het voertuig. De verkoper (garagebedrijf of particulier) dient voorafgaand aan de verkoop ervoor te zorgen dat het kenteken compleet is, daar anders deelname aan het verkeer niet mogelijk is.
Overschrijven kenteken

Waar kan met overschrijven kentekenbewijs laten plaatsvinden?

De grote postkantoren voorzien in meeste gevallen in de faciliteit overschrijven kenteken. Wel even vooraf informeren, zodat zich hier geen verassingen voordoen
Ook bij een RDW-garagebedrijf kan overschrijven kenteken plaatsvinden, mits het bedrijf beschikt over een vergunning Tenaamstellen Voertuigbranche (TV). Als legitimatie koper vostaat in dat geval een geldig Nederlands rijbewijs.

Er zijn kosten verbonden aan het overschrijven van een kentekenbewijs, deze bedragen in 2012 momenteel € 9,25.

Belangrijk is het vrijwaringsbewijs, waarmee de verkoper niet langer aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt met het voertuig. Dit komt aan de verkoper toe, en is groen na overschrijven kenteken bij een garage met TV, of wit na overschrijven op het postkantoor.

Een belangrijke aankomende wijziging is het digitaal overschrijven kenteken. Een wijziging die echter niet voor 2013 kan worden verwacht, maar wel is aangekondigd.